Snabb service –
när du behöver den!

En investering i ett fibernät är en investering för framtiden.  För att säkerhetsställa funktionen och driftsäkerheten i nätet så kan vi erbjuda er vår expertkunskap, allt för att ni ska kunna säkra fibernätets framtida funktion.

Vi jobbar alltid med den senaste tekniken och kompetensen för att säkerhetsställa att just dit nät håller en hög kvalitet.

Beredskapsavtal

Som kund har du möjlighet att teckna ett Beredskapsavtal. Det garanterar dig en snabb inställelsetid vid fel på stamnät och tekniknoder under årets alla dagar och timmar.

För felavhjälpning av slutkunder hänvisar vi till serviceavtal eller felanmälan.

Serviceavtal / felanmälan

I dagens moderna samhälle blir det mer och mer viktigt att säkerställa funktionen och se till att snabbt avhjälpa fel för att minimera nedtid. Vi erbjuder tre olika servicepaket där du som kund kan teckna det avtal som passar dina behov.

 • Diamant

  Diamantavtalet är ett avtal där inställelsetiden är kort och felet avhjälps inom 24 timmar. Kunden kan begära hjälp utanför arbetstid och helger. Kunden prioriteras vid hög arbetsbörda och kan alltid räkna med snabb inställelsetid.

  Kunden får också tillgång till ett snabbt och smidigt system för att kunna felanmäla och beställa service.

 • Guld

  Guldavtal är ett avtal med samma höga grad av service men för kunder som har mindre tidskritiska behov. Normalt avhjälps felet inom 3 arbetsdagar.

 • Silver

  Silveravtalet är ett avtal med samma höga grad av service men för kunder som har mindre tidskritiska behov. Normalt avhjälps felet inom 5-7 arbetsdagar.

Om du inte vill teckna ett serviceavtal så hjälper vi naturligtvis dig ändå.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information och prisbilder »

Loading...